Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

* PUCHAR * Oficjalnej Ligi Kosci.

od 2011-01-15 00:00:00 do 2011-06-24 19:50:00

Regulamin

I.ZASADY OGÓLNE.

                                                                                                                                                  

  Sonia   nr gg      9000195
    
alibi17 nr gg    8609841

  **_MANIEK_** 24582004

                                                            

                                  WAZNE!!!

W Pucharze Oficjalnej Ligi Kosci moga brac udzial tylko i wylacznie gracze grajacy w Oficjalnej Lidze Kosci.

* gracz nie majacy checi brania udzialu w rozgrywkach pucharowych proszony jest o zgloszeniu tego faktu swojemu opiekunowi z Ligi.


1.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - _Puchar Oficjalnej Ligi Kosci_.

2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup.W turnieju nie ma mozliwosci zmieniania daty meczu planowanego,mozna tylko i wylacznie godzine.

10 minut.- po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.

Mecze rozgrywamy bez obecnosci sedziego!.

WAZNE!

3.Gracz ktory nie rozegra min. 1 meczu do dnia meczy planowanych zostanie wykreslony z dalszych rozgrywek turniejowych.

**gracz ktory w trakcie Sezonu Ligi zostanie wykre?lony za brak wymaganego limitu zostanie rowniez wykreslony z rozgrywek pucharowych jak rowniez taki gracz ktory zrezygnuje calkowicie z rozgywek ligowych.

Wyniki podajemy **_MANIEK_** nr gg  24582004

                   alibi17           nr gg  8609841

                   gocha.w4        nr gg  9092419

                   andre0110      nr gg  4691603Punktacja meczy planowanych

a). walkower dodatni - (1,2)

b). walkower ujemny - (0,-2)

c). obustronny walkower - (0,-2)

Ustawienia stolika:
- stolik otwarty
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.


3.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

1.ROZGRYWKI:

Wszystkie mecze rozgrywamy do 3 wygranych , zas Final do 5 wygranych

Przebieg rozgrywek bedzie ustalany przez organizatorow Pucharu w kazdym nowym sezonie.

* rozgrywki pucharowe moga odbywac sie w formie:

- 2,3,4,5,6,osobowej grupie , wszystko zalezy od tego ilu bedzie chetnych graczy w kazdym nowym sezonie *Pucharu*


1 *RUNDA* - 18 grupy po 5-6 osoby ------ awans po 3 osoby

2 *RUNDA* - 9 grup po 5-6 osób ----- awans po 3 osoby

3 *RUNDA* -  5 grup po 5-6 osob ----- awans po 3 osoby

1/4  *FINA?U* - 3 grupy po 5 osoby ----- awans  po 3 osoby

1/2 *FINA?U* -  2 grupa 4-5 osób ------ awans 2 osoby

*FINA?* - jedna grupa 4 osobowa

4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda.


2.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowe / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mie? tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.


1.Nagrody.

1M - 500k $$$ + *vip*
2M - 300k $$$ + *vip*
3M - 200k $$$ + *vip*
4M - 100k $$$
   


III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


1. Organizatorzy.

   
Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841

        **_MANIEK_** nr gg 24582004


           
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu