Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej Miko?ajkowy

od 2010-11-29 12:00:00 do 2010-12-16 20:00:00

Regulamin

I.ZASADY OGÓLNE.


  Sonia   nr gg      9000195
    
alibi17 nr gg    8609841


1.Zawodnicy graj?cy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowi?zani s? do zg?oszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpocz?ciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowa? usuni?ciem z rozgrywek.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wi?cej osób graj?cych z jednego komputera), ?e osoby te nie b?d? musia?y rozegra? meczu mi?dzy sob? lub tez nie trafi? do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.

II.ZASADY GRY.

1.Rozgrywki prowadzone b?d? w serwisie gryonline.wp.pl/ gamedesire.com na grze: Ko?ci (2004) - Pokój Turniej Ko?ci (2004) w godzinach 18:00-22:30.

2.Terminy meczów zostan? ustalone i podane pod adresem www.turnieje.waw.pl zakladka "kalendarium" po stworzeniu grup.W turnieju nie ma mozliwosci zmieniania terminu meczu planowanego. 10 minut. Po up?ywie tego czasu, s?dzia og?asza walkower.

Mecze mozna rozgrywac bez obecnosci sedziego!.

WAZNE!

Gracz ktory nie rozegra min. 1 meczu do dnia meczy planowanych zostanie wykreslony z dalszych rozgrywek turniejowych.Gracz skreslony bedzie zastapiony graczem z listy rezerwowej.Punktacja meczy planowanych

a). walkower dodatni - (1,2)

b). walkower ujemny - (0,-2)

c). obustronny walkower - (0,-2)

Ustawienia stolika:
- stolik otwarty
- gra rankingowa,
- czas na ruch 30 sekund.
- czas na gr? 10 minut.


W czasie rozgrywania meczu nie wolno ZMIENIAC MIEJSCA jak równiez PODDAWAC PARTI/GRY.


3.Nieodpowiednie zachowanie si? gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przed?u?anie, zmiana miejsc jak i podawanie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacj? gracza (usuni?cie obserwatora ze sto?u).

1.ROZGRYWKI:

1 *RUNDA* - 12 grupy ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym do 3 wygranych. / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

2 *RUNDA* - 6 grup ( 4 osobowe) - gra systemem ka?dy z ka?dym do 3 wygranych / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/4  *FINA?U* - 3 grupy ( 4 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym do 3 wygranych / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

1/2 *FINA?U* - 2 grupy ( 3 osobowe) gra systemem ka?dy z ka?dym do 3 wygranych / awans uzyskuj? 2 osoby z grupy.

*FINA?* - 1 grupa ( 4 osobowa) gra systemem ka?dy z ka?dym do 5 wygranych /z grupy zostaje wy?onionych

4 zwyci?zców którzy zostaj? nagrodzeni nagroda.


TERMINARZ ROZGRYWEK!!!

1 Runda* 

wolny czas rozgrywania meczy od dnia 05.12.10 - 07.12.10 / mecze planowane 1 rundy odbeda sie dnia 08.12.10 na pokoju Turnie jKosci 2004 w godz. 18:00-22:00.

2 Runda*

wolny czas rozgrywania meczy dnia 09.12.10 / mecze planowane 2 rundy odbeda sie dnia 10.12.10 na pokoju Turniej Kosci 2004 w godz. 18:00-22:00

1/4 Final*

wolny czas rozgrywania meczy dnia 11.12.10 - 12.12.10 / mecze planowane odbeda sie dnia 13.12.10 w godz. 20:00-22:00

1/2 Final*

mecze planowane dnia 15.12.10 godz. 20:00-22:00

Final*

mecze planowane dnia 17.12.10 godz 20:00-22:00


2.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?? du?ych pkt (turniejowych).Za ka?dy wygrany mecz przyznawane jest 2 punkty turniejowe / za przegrany 0 pkt. turniejowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby b?d? mia?y tyle samo punktów turniejowych, b?d? liczone tzw. ma?e punkty czyli punkty meczowe i ich suma b?dzie decydowa?a o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby b?d? mialy tyle samo ma?ych punktów, o awansie decydowa? b?dzie wynik meczu bezpo?redniego.


1.Nagrody.

1M - 1mln $$$ + realny Mikolaj!
2M - 750k $$$
3M - 500k $$$
4M - 250k $$$III.INNE INFORMACJE.

1.Do czasu rozpocz?cia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do s?dziów, ewentualne skargi na s?dziego nale?y zg?asza? organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera lub od??czenia gracza, gra zostaje prze?o?ona na inny termin z uwzgl?dnieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie g?os zabieraj? organizatorzy lub/i s?dziowie. Wszelkiego rodzaju pytania i niejasno?ci prosimy kierowa? do nich.


1. Organizatorzy.

   
Sonia   nr gg 9000195
    alibi17 nr gg  8609841


 
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ?YCZYMY POWODZENIA :)

UWAGA: Zapisanie si? do turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem si? i akceptacj? Regulaminu.