Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Masters Cup 5

od 2011-01-14 12:00:00 do 2011-03-01 12:00:00

Regulamin


I Zapisy.

1. W zapisach mog? bra? udzia? osoby z ponad 100 grami na nowym snookerze.
2. O zapisach decyduje organizator, wszelkie uwagi prosz? kierowa? do niego.
3. Podczas zapisywania si? gracze proszeni s? o podawanie autentycznych danych, pomo?e nam to w przysz?o?ci w prowadzeniu turnieju.
4. Kolejno?? zapisów nie ma nic wspólnego z wygl?dem tabeli. Zawodników rozstawiamy na podstawie przede wszystkim break-ów (dopiero potem ranking).

II Rozgrywka.

1. Faza Grupowa - 8 grup po 8 graczy w ka?dej (przy ka?dej kolejnej zapisanej 8 graczy do grupy zostanie dopisana 1 osoba), do kolejnej rundy awansuje 4 graczy z grupy. Ka?dy mecz gramy do 4 wygranych frejmów. Czas trwania rundy 12 dni. Mecz trzeba rozegra? w jednej sesji z ewentualnie 1 przerw? (maximum 5 minut). Jest jednak odst?pstwo od tej regu?y. Mecz mo?na przerwa? i doko?czy? w terminie pó?niejszym, ale za wyra?n? aprobat? obu graczy.
2. 1/16 turnieju - Na podstawie waszych dokona? w fazie grupowej zrobimy zestawienie najlepszych graczy (Dokonania - wygrane mecze i wygrane frejmy) i na tym zestawieniu oraz na podstawie miejsc zaj?tych w grupie b?dziemy budowa? rozstawienie w 1/32 turnieju (Po awansie z 1 rundy gracz, który zaj?? 1 miejsce i mia? najlepszy bilans wygranych meczów i frejmów w?ród wszystkich zwyci?zców grup zostanie najwy?ej sklasyfikowany i zagra z najgorszym z 4 miejsca). W tej rundzie nie ma ju? grup, rywal b?dzie tylko jeden. Gramy do 6 wygranych frejmów. Macie 3 dni na rozegranie meczu. Od tego momentu ka?dy mecz turnieju b?dzie s?dziowany, wi?c prosz? powiadomi? s?dziów o tym kiedy mecz gracie. Kontakt b?dzie podany. Mecz mo?na rozegra? w 2 sesjach.
3. 1/8 turnieju - Gramy do 7 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu.Mecz mo?na rozegra? w 3 sesjach.
4. ?wier?fina? - Gramy do 8 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 3 sesjach.
5. Pó?fina? - Gramy do 9 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
6. Mecz o 3 miejsce - Gramy do 10 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
7. Fina? - Gramy do 11 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
8. Terminy podane tutaj mog? si? zmieni? w trakcie turnieju.
9. Mecze gramy w pokoju Masters Room League (b?dzie inny).


III Ustawienia sto?u.

1. Nie ma sztywnych ustawie?. Nie mog? by? tylko mniejsze ni? 30 sek na ruch i 10 min na gr?. Wszystko ustalcie ze sob?.
2. Od 1/16 sto?y tworzy s?dzia z czasem jaki ustalili gracze.

IV Zasady zachowania na stole.

1. Obserwatorzy proszeni s? o nie komentowanie zagra? graczy je?li oni sobie tego nie ?ycz?.
2. Obra?anie przez obserwatora b?dzie skutkowa?o wydaleniem z pokoju na czas trwania turnieju. Gracz turniejowy za obra?anie rywala przegrywa mecz walkowerem, przy drugiej takiej sytuacji zostanie zdyskwalifikowany.
3. Prosz? nie gratulowa? ani przed ko?cem frejmu, ani przed ko?cem meczu. Gratulacj? prosz? sk?ada? dopiero po ich autentycznym zako?czeniu (komunikat systemowy)
4. Na przekle?stwa przy nieudanym wbiciu b?dziemy przymyka? oko, ale w granicach rozs?dku.
5. Celowe przed?u?anie gry przy grze bez limitu czasu b?dzie skutkowa?o zmian? stoliku na taki z limitem czasowym.
6. Kategorycznie zabronione jest zamykanie stolików podczas gry.
7. Ucieczka = dyskwalifikacja i ban

V Nagrody.

1. Z racji, i? ca?y czas pula ro?nie, nie jeste?my w stanie stwierdzi? obecnie jak wysoka b?dzie.
2. 40% puli dostaje najlepszy gracz,
20% za drugie miejsce,
12% za trzecie miejsce,
8% za czwarte miejsce,
2,5 % dla pozosta?ych ?wier?finalistów,
2,5% dla gracza który wbije najwi?cej breaków powy?ej 100,
7,5 % za maxy