Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Walentynkowy Turniej Makao

od 2014-02-01 00:00:00 do 2014-02-28 23:59:00

Regulamin

I.Zasady Ogólne.


1.W turnieju mogą brać udział osoby posiadające konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl lub w serwisie GameDesire, dysponujące komunikatorem gg, mające rozegrane minimum 50 gier na makao w serwisie GameDesire oraz posiadające adres e´mail. GG będzie udostępniane innym graczom w celu komunikacji oraz będą na niego wysyłane wiadomości odnośnie meczy planowanych.

2. Do turnieju zapisać można wyłącznie jeden nick i należy posługiwać się nim w ciągu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza posługującego się kilkoma nickami bądź używającego nicka innego niż zgłoszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości graczy oraz daty zakończenia zapisów do turnieju oraz ilości grup w każdym etapie rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju. Przewidziana liczba osób w turnieju to 42.

4. Do turnieju nie zostaną zaakceptowane bądź zostaną usunięte w trakcie trwania:
- osoby, które nie podały swojego komunikatora gg
- osoby, które mają mniej niz 50 ukończonych gier na zgłoszonym nicku w makao
- nicki wulgarne, obraźliwe itp.,
- gracze, którzy mają udowodnione oszustwa,
- osoby, co do zachowania których były zastrzeżenia,
- osoby, które zostaną zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy grający z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie może to skutkować usunięciem z rozgrywek.

6. Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja regulaminu.

7. Usuniecie gracza z turnieju/rezygnacja,  podczas jego trwania oznacza, że wszystkie jego mecze zostają anulowane.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub więcej osób grających z jednego komputera), że osoby te nie będą musiały rozegrać meczu między sobą lub też nie trafią do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1. Rozgrywki prowadzone będą w serwisie gamedesire na grze: Makao: Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ). Mecze można rozgrywać całą dobę wyłącznie przy obecności sędziego. Mecze planowane będą odbywać się w godzinach od 18:00 do 23:59.

2. Terminy meczów planowanych zostaną ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wysłane na gg po wylosowaniu grup. W przypadku konieczności zmiany terminu należy w porozumieniu z przeciwnikami ustalić nowy i poinformować o tym organizatora (nie później niż na 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem meczu. Przeciwnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu meczu). Jeżeli gracz przez 2 dni nie odpowiada na próbę ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora (fakt braku odpowiedzi trzeba zgłosić organizatorowi) to termin jest wyznaczany zgodnie z prośbą gracza, który chce przełożyć mecz, lecz tylko i wyłącznie o dzień wcześniej  w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Można tylko raz przełożyć termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po upływie tego czasu, sędzia/organizator ogłasza walkower. Walkowera otrzymuje również osoba która ucieknie ze stołu podczas meczu poza planowanymi i nie dogra go z przeciwnikiem w ciągu 24 godzin.

UWAGA!!!
Przed każdymi meczami planowanymi należy rozegrać w Rundzie I dwa mecze w Rundzie II jeden mecz i w Finale dwa mecze w swojej grupie do wyznaczonego dnia w terminarzu. Nie rozegranie meczu skutkować będzie usunięciem osoby z dalszych rozgrywek w turnieju.

3. Walkowery: Gracz, który stawi się na mecze planowane otrzymuje 8 (lub 16 w finale) punktów meczowych. Gracz, który nie stawi się na mecze planowane otrzymuje 0 meczowych. Walkowery obustronne:  0 punktów meczowych dla obydwóch graczy.

Ustawienia stolika meczu:

- stolik publiczny (obserwatorzy możliwi za zgodą grających i sędziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 10 sekund,
- czas na grę - 10 minut, 

5. Przy rozgrywkach gramy wyłącznie z sędzią. Wyniki po meczu wpisuje sędzia.

6. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, używanie wulgaryzmów, obrażanie, celowe przedłużanie gry itp. sędzia może ukarać gracza przyznając mu walkowera po upomnieniu (obserwatora usunięcie ze stolika). Gracz może poprosić o innego sędziego w przypadku gdy sędzia sędziuje własny mecz. W przypadku odłączenia sędziego od stolika gra liczona jest od momentu odłączenia po powrocie sędziego.

8.Rozgrywki:

Runda 1 - 6 grup 7 - osobowych, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 3 osoby z grupy.
Runda 2 - 3 grupy 6 - osobowe, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 3 osoby z grupy.
FINAŁ - 1 grupa 9 - osobowa, gra systemem każdy z każdym, z grupy wyłonionych zostaje 3 zwycięzców oraz nagroda pocieszenia za miejsce 4.

9. Pula nagród 1 000 000$ WG (Wirtualnej gotówki):
1 miejsce 400k WG
2 miejsce 300k WG
3 miejsce 200k WG
4 miejsce 100k WG

10. O kolejności w grupie decyduje ilość punktów meczowych. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby będą miały tyle samo punktów meczowych, będzie liczony tzw. bilans punktów, czyli ilość wygranych gier danego gracza minus ilość przegranych gier danego gracza rezultat będzie decydował o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby będą mieć tyle samo punktów meczowych (suma wygranych gier w meczu), o awansie decydować będzie suma punktów meczowych w meczach bezpośrednich. Jeśli będzie taka sama to o kolejności będzie decydować dogrywka. W przypadku gdy nie zostaną wyłonieni zwycięzcy z powodu otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów, awans otrzymują w kolejności punktów meczowych i bilansu punktów osoby, które nie awansowały z innych grup.

11. Rozgrywki będą przeprowadzane przez 8 gier, natomiast w finale przez 16 gier. Czyli możliwe są remisy. Gramy na zasadach opisanych powyżej w regulaminie.

12. Odłączenie się od stolika daje przeciwnikowi jeden punkt meczowy jak by wygrał grę.

III.Inne Informacje.

1. Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do sędziów, ewentualne skargi na sędziego należy zgłaszać organizatorowi turnieju.

2. W przypadku awarii serwera gra zostaje przełożona na inny termin z uwzględnieniem dotychczasowego stanu punktów.

3. W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie głos zabierają organizatorzy lub/i sędziowie.

4. Ucieczka gracza ze stołu, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po upływie 15 minut.

5. PROSIMY O CZĘSTE ORAZ UMIEJĘTNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM!!!

6. Walkowery mogą być rozgrywane za zgoda przeciwnika do momentu stworzenia nowej rundy.

7. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości graczy będzie rozpisany TERMINARZ ROZGRYWEK.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia - Organizatorzy: -)