Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Bajkowy Turniej Ko?ci

od 2012-03-19 00:00:00 do 2012-04-16 21:00:00

Regulamin

                   TURNIEJ BAJKOWY

***
Turniej grupowy w Oficjalnej Lidze Ko?ci dla wszystkich graczy , którzy bior? udzia? w rozgrywkach ligowych .

1. Rozgrywki turniejowe rozgrywane b?d? w parach.
2 . Zawodnicy bior?cy udzia? w turnieju sami dobieraj? sie w pary zapisuj?c si? na panelu turniejowym
3.Ka?da "para" jest zobowi?zana zglosi? do organizatora swojego partnera w grze
*** (oczywi?cie po uzyskaniu zgody danego gracza i jednoczesnym jego zapisaniem si? do gry w turnieju ).

Zapisy "parek" do turnieju przyjmuje:

alibi17 (gg 8609841)
 

4. W przypadku zapisania nika bez wskazania partnera do gry , po zamkni?ciu zapisów pary zostan? wy?onione losowo .
5. Utworzone pary graczy zostan? odpowiednio oznaczone dla potrzeb rozgrywek turniejowych .
6. Wszystkie utworzone pary graczy wraz z oznaczeniami zostan? wypisane w wiadomo?ciach turniejowych .

7.Ka?da para graczy gra przeciw pozosta?ym parom w swojej grupie   zgodnie z losowaniem.

8. Rozgrywki turniejowe b?d? rozgrywane w formie "ka?dy z ka?dym". Tylko osoby b?d?ce  w jednej parze nie graja ze sob? .
9. Awans uzyskuje para , która ma po zsumowaniu wi?ksz? ilo?? punktów turniejowych , w przypadku takiej samej ilo?ci punktów turniejowych b?d? liczone punkty meczowe . Je?li b?dzie remis - nast?pi dogrywka miedzy parami.
10. W przypadku gdy jeden z graczy  z pary wycofa sie w czasie trwania turnieju z dalszych rozgrywek - automatycznie para zostanie usuni?ta z turnieju ,a wszystkie rozegrane przez ni? mecze zostan? anulowane ..
11. W ka?dej rundzie pojedynki b?d? rozgrywane do 3 wygranych a w finale do 5 wygranych .

12.Pojedynki rozgrywamy bez obecno?ci s?dziego w pokoju Turniej Ko?ci 2004
Ustawienia stolika :
- stolik otwarty lub zamkni?ty
- 30 sek na ruch
- 10 min na gr?


W trakcie rozgrywania danego meczu nie wolno zmienia? miejsca !!!!!!
              
                 Wa?ne!!
 

Ka?dy uczestnik który w * wolnym terminie rozgrywania pojedynków* przed  meczami  planowanymi  nie rozegra minimum 1 meczu zostanie wykre?lony z dalszych rozgrywek turniejowych jak równie? ka?dy gracz który w trakcie trwania turnieju zostanie wykre?lony z Ligi  równie? zostaje wykre?lony z turnieju - automatycznie jego partner te? zostanie usuniety z turnieju .

***
Nagrody dla zwyci?skich  par :
1M   po 600k WG na osob? w parze
2M   po 500k WG na osob? w parze
3M   po 300k WG na osob? w parze
4M   po 200k WG na osob? w parze

                          
 Wszystkim uczestnikom turnieju ?yczymy powodzeni
                   w turnieju i milej zabawy !!!