Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Turniej letni - Makao

od 2009-07-22 18:00:00 do 2009-08-02 15:00:00

Regulamin

I.Zasady Ogólne.

1.W turnieju  moga brac udzial osoby posiadajace konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl oraz dysponujace komunikatorem gg oraz mailem. gg b?dzie udost?pniane innym graczom w celu komunikacji natomiast mail bedzie ukryty i na niego bede wysylane informacje o meczach planowanych.

2.Do turnieju zapisac mo?na wylcznie jeden nick i nale?y poslugiwac sie nim w ciagu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza poslugujacego sie kilkoma nickami bad? u?ywajacego nicka innego ni? zgloszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci graczy oraz daty zakonczenia zapisów do turnieju. Odpowiednio do ilo?ci zgloszen zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osob w turnieju to 32.

4.Do turnieju nie zostana zaakceptowane bad? zostana usuniete w trakcie trwania:
- osoby, które maja mniej ni? 50 ukonczonych gier na zgloszonym nicku na makao stare lub nowe
- nicki wulgarne, obra?liwe itp.,
- gracze, którzy maja udowodnione oszustwa,
- osoby co do zachowania których byly zastrze?enia,
- osoby które zostana zbanowane podczas trwania turnieju.


5.Zawodnicy grajacy z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowiazani sa do zgloszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpoczeciem. W przeciwnym razie mo?e to skutkowac usunieciem z rozgrywek.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub wiecej osób grajacych z jednego komputera), ?e osoby te nie beda musialy rozegrac meczu miedzy soba lub tez nie trafia do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1.Rozgrywki prowadzone beda w serwisie gamedesire na grze: Makao nowe : Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) . Mecze mozna rozgrywac cala dobe warunkiem jest obecnosc sedziego. Mecze planowane beda odbywac sie w godzinach 18-22

2.Terminy meczów planowanych zostana ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wyslane e-mailem po wylosowaniu grup. W przypadku konieczno?ci zmiany terminu nale?y w porozumieniu z przeciwnikami ustalic nowy i poinformowac o tym organizatora (nie pó?niej ni? na 12 godzin przed planowanym rozpoczeciem meczu). Mo?na 1 raz przelo?yc termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 15 minut. Po uplywie tego czasu, sedzia/organizator oglasza walkower.

3.Walkower obustronny jest liczony jako remis 0-0, Jednostronny: 1 punkt turniejowy(czyli wygrana meczu) i 5 punktow meczowych (wygrana z poszczególnych rozgrywek) W finale 10-0 jednostronny lub 0-0 obustronny

4.Stoliki w pokoju turniejowym moga zakladac wylacznie sedziowie.
Ustawienia stolika:
- stolik prywatny (obserwatorzy mo?liwi za zgoda grajacych i sedziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerow,
- czas na ruch 30 sek,
- czas na gre - 15 minut.

5.Przy ka?dej grze musi byc obecny sedzia, który odpowiada za prawidlowy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dokladnego wyniku. W przypadku od??czenia s?dziego od stolika (ze wzgl?du na b??d dll) nale?y go ponownie zaprosi? i wynik jest liczony od momentu w którym s?dzia zosta? od??czony.

6.Nieodpowiednie zachowanie sie gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, u?ywanie wulgaryzmów, obra?anie, celowe przedlu?anie gry itp. - mo?e w konsekwencji spowodowa? dyskwalifikacje gracza (usuniecie obserwatora ze stolu).

7. Gracz jest zobowiazany poinformowa? sedziego w jakiej grupie gra!  Sedzia ma prawo anulowac mecz je?li owe informacje nie zostana podane.
.
8.Sedzia ma prawo anulowac mecz je?li zachowanie gracza uzna za niestosowne.

7.Rozgrywki:

1/8 FINA?U - 8 grup 4 - osobowych, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuja 2 osoby z grupy.
1/4 FINA?U - 4 grup 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuja 2 osoby z grupy.
1/2 FINA?U - 2 grupy 4 - osobowe, gra systemem ka?dy z ka?dym, awans uzyskuja 2 osoby z grupy.
FINA? - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem ka?dy z ka?dym, z grupy wylonionych zostaje 3 zwyciezców.

                 8.   Pula nagród 500k:
                  1miejsce   250k
                  2miejsce   150k
                  3miejsce   100k

9.O kolejno?ci w grupie decyduje ilo?c du?ych pkt. Za ka?dy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby beda mialy tyle samo punktów turniejowych, beda liczone tzw. male punkty czyli punkty meczowe i ich suma bedzie decydowala o awansie do dalszego etapu.(nie ma puntkow ujemnych za przegrane mecze) W przypadku kiedy 2 osoby beda mie? tyle samo malych punktów, o awansie decydowac bedzie wynik meczu bezpo?redniego (w przypadku walkowera obustronnego dogrywka)

10. Rozgrywki w rundach od I do III beda rozgrywane do 5 wygranych a w  Finale do 10 wygranych.


III.Inne Informacje.

1.Do czasu rozpoczecia turnieju regulamin mo?e ulec zmianie.

2.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do sedziów, ewentualne skargi na sedziego nale?y zg?asza?  organizatorowi turnieju.

3.W przypadku awarii serwera gra zostaje przelo?ona na inny termin z uwzglednieniem dotychczasowego stanu punktów.

4.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie glos zabieraja organizatorzy lub/i sedziowie.

5.Ucieczka gracza ze stolu jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po up?ywie 15 minut.

6. PROSIMY O CZESTE ORAZ UMIEJETNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM !!!

7. Walkowery moga byc rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny od planowanego terminu meczu.Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia  :)