Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Zasady gry w Piłka


ZASADY GRY

Gra odbywa si? na planszy o wymiarach 12x8 (licz?c razem z bramkami).

Gracze wykonuj? ruchy na przemian, przy czym gracz mo?e przed?u?y? swoj? tur? wykonuj?c ruch w odpowiedni sposób. Wykonanie ruchu polega na przesuni?ciu pi?ki o jedno pole w dowolnym kierunku (równie? na skos). Dopuszczalne ruchy gra oznacza kresk? w kolorze czerwonym. Jesli punkt docelowy jest na brzegu planszy lub jest to punkt wczesniej ju? odwiedzony gracz moze kontynuowa? swój ruch. W przeciwnym wypadku kolejka na ruch przechodzi na przeciwnka.

Dan? drog? wolno przej?? tylko raz, co oznacza ?e d?ugo?? rozgrywki jest ograniczona - w ko?cu gracze "zapisz?" ca?? plansz?.

Nie wolno zrezygnowa? z wykonania ruchu.

ZAKO?CZENIE GRY

Zako?czenie gry nast?puje, kiedy jeden z raczy wprowadzi pi?k? do bramki do drugiego gracza, lub kiedy jeden z graczy nie ma mo?liwo?ci wykonania ?adnego ruchu.