Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Makao do białych kości

Wiadomości turniejowe

2013-01-18 20:10:32
                                                                    **** 1/2 Finału ****


Do dnia 22.01.2013 wymagany limit dla graczy to
1 mecz.
Gracz ktory nie rozegra wymaganego limitu zostanie wykreslony z dalszych rozgrywek turniejowych.


                                      ***Bonus***


Gracz ktory rozegra wszystkie mecze do dnia 20.01.2013
zostanie nagrodzony bonusem 40k
2013-01-15 11:51:18
                                                                           **** 1/4 Finału ****


Do dnia 17.01.2013 wymagany limit dla graczy to
1 mecz.
Gracz ktory nie rozegra wymaganego limitu zostanie wykreslony z dalszych rozgrywek turniejowych.


                                      ***Bonus***


Gracz ktory rozegra wszystkie mecze do dnia 16.01.2013
zostanie nagrodzony bonusem 40k


                                    Powodzenia !!!


2013-01-01 17:08:18
Kalendarium turniejowe:
1 stycznia - rozpoczęcie turnieju
5 stycznia wymagany 1 mecz dla graczy
6 stycznia  wchodzą osoby z rezerwy
9 stycznia planowane 1/16 finału
12 stycznia limit 1 meczu dla graczy
14 stycznia planowane mecze w 1/8 finału
17 stycznia limit 1 meczu dla graczy
18 stycznia planowane mecze w 1/4 finału
22 stycznia limit 1 meczu dla graczy
23 stycznia planowane mecze w 1/2 finału
27 stycznia wymagany limit 1 meczu dla graczy
28 stycznia planowane w finale

Makao do białych kości

od 2013-01-01 00:00:00 do 2013-01-28 23:00:00


Organizatorzy:
Sonia - GG:00
Numerantka2 - GG:10145558
*Barabasz* - GG:1850117
alibi17 - GG:8609841
andre0110 - GG:4691603

Regulamin

Organizatorzy:

Sonia - gg: 9000195

alibi17 - gg 8609841

andre0110 - gg 4691603

Numerantka2 – gg: 10145558

*Barabasz* - gg: 1850117

I.Zasady Ogólne.


1.W turnieju mogą brać udział osoby posiadające konto (nick) w serwisie gryonline.wp.pl lub w serwisie GameDesire, dysponujące komunikatorem gg, mające rozegrane minimum 50 gier w makao bądź w kości w serwisie GameDesire oraz posiadające adres e´mail. GG będzie udostępniane innym graczom w celu komunikacji oraz będą na niego wysyłane wiadomości odnośnie meczy planowanych.

2.Do turnieju zapisać można wyłącznie jeden nick i należy posługiwać się nim w ciągu trwania rozgrywek. W przypadku ujawnienia gracza posługującego się kilkoma nickami bądź używającego nicka innego niż zgłoszony, gracz zostanie zdyskwalifikowany.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości graczy oraz daty zakończenia zapisów do turnieju oraz ilości grup w każdym etapie rozgrywek przed rozpoczęciem turnieju. Odpowiednio do ilości zgłoszeń zostanie dostosowana pula nagród. Przewidziana liczba osób w turnieju to 40.

4.Do turnieju nie zostaną zaakceptowane bądź zostaną usunięte w trakcie trwania:
- osoby, które nie podały swojego komunikatora gg
- osoby, które mają mniej niz 50 ukończonych gier na zgłoszonym nicku w makao lub w kości
- nicki wulgarne, obraźliwe itp.,
- gracze, którzy mają udowodnione oszustwa,
- osoby, co do zachowania których były zastrzeżenia,
- osoby, które zostaną zbanowane podczas trwania turnieju.

5.Zawodnicy grający z tego samego komputera (sieci lokalnej)*, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu organizatorowi turnieju przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym razie może to skutkować usunięciem z rozgrywek.

6. Zapisanie się do turnieju jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacja regulaminu.

7. Usuniecie gracza z turnieju/rezygnacja,  podczas jego trwania oznacza, że wszystkie jego mecze zostają anulowane.

* Organizator nie gwarantuje (w przypadku dwóch lub więcej osób grających z jednego komputera), że osoby te nie będą musiały rozegrać meczu między sobą lub też nie trafią do grup, którym przypadnie rozegranie meczu o tej samej godzinie.


II.Zasady Gry.

1. Rozgrywki prowadzone będą w serwisie gamedesire na grze: Makao: Pokój MakaoZloty ( GameDesire, gryonline ) do 6 wygranych (w finale do 10) oraz na grze: Kości 2004: Pokój Turniej Kości 2004 do 3 wygranych (w finale do 5). Mecze można rozgrywać całą dobę, warunkiem jest obecność sędziego. Mecze planowane będą odbywać się w godzinach od 18:00 do 23:00.

2. Terminy meczów planowanych zostaną ustalone i podane w KALENDARIUM oraz wysłane na gg po wylosowaniu grup. W przypadku konieczności zmiany terminu należy w porozumieniu z przeciwnikami ustalić nowy i poinformować o tym organizatora (nie później niż na 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem meczu. Przeciwnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu meczu). Jeżeli gracz przez 2 dni nie odpowiada na próbę ustalenia zmiany terminu meczu przez innego gracza i organizatora to termin jest wyznaczany zgodnie z prośbą gracza, który chce przełożyć mecz, lecz tylko i wyłącznie o dzień wcześniej  w stosunku do zaplanowanego terminu meczu. Można tylko raz przełożyć termin meczu. Maksymalny czas oczekiwania na przeciwnika wynosi 10 minut. Po upływie tego czasu, sędzia/organizator ogłasza walkower.

UWAGA!!!
Przed każdymi meczami planowanymi należy rozegrać na każdym poziomie co najmniej jeden mecz w swojej grupie do wyznaczonego dnia w terminarzu. Nie rozegranie meczu skutkować będzie usunięciem osoby z dalszych rozgrywek w turnieju. Po usunięciu gracza za brak rozegranego 1 meczu na jego miejsce w Rundzie 1 wchodzi osoba z rezerwy, która ma 3 dni na rozegranie jednego meczu. W przypadku nie rozegrania, również zostanie usunięta z dalszych rozgrywek. Jednak liczba graczy w danej grupie nie ulegnie już zwiększeniu.
Rezerwa ruszy, jeśli zbierze się odpowiednia ilość graczy.

W godzinach meczów planowanych, przy dużej ilości graczy wszelkie inne rozgrywki w pokoju są niedozwolone.

3. Walkowery: Gracz, który stawi się na mecze planowane otrzymuje 1 punkt turniejowy i 6 (lub 10 w finale) punktów meczowych.  Gracz, który nie stawi się na mecze planowane otrzymuje -1 punkt turniejowy i 0 meczowych. Walkowery obustronne: -1 punkt turniejowy i 0 punktów meczowych dla obydwóch graczy.

4. Stoliki w pokoju turniejowym mogą zakładać wyłącznie sędziowie.

Ustawienia stolika meczu: 

Makao

- stolik publiczny (obserwatorzy możliwi za zgodą grających i sędziego),
- gra rankingowa,
- 1 talia bez jokerów,
- czas na ruch - 10 sekund,
- czas na grę - 10 minut, 

Kości 2004

- stolik publiczny (obserwatorzy możliwi za zgodą grających i sędziego),
- gra rankingowa,
- czas na ruch - 30 sekund,
- czas na grę - 10 minut, 

5. Przy każdej grze musi być obecny sędzia, który odpowiada za prawidłowy przebieg rozgrywki oraz zapisanie i potwierdzenie dokładnego wyniku meczu. W przypadku odłączenia sędziego od stolika należy go ponownie zaprosić przekazać mu admina stolika i wynik jest liczony od momentu, w którym sędzia został odłączony. Przed każdym meczem gracze są zobowiązani napisać sędziemu w jakim turnieju biorą udział. Brak tej informacji może skutkować unieważnieniem meczu.

6.Nieodpowiednie zachowanie się gracza (obserwatora meczu) - przeszkadzanie, używanie wulgaryzmów, obrażanie, celowe przedłużanie gry itp. - może w konsekwencji spowodować dyskwalifikacje gracza (usunięcie obserwatora ze stołu).

7.Sędzia ma prawo anulować mecz jeśli zachowanie gracza uzna za niestosowne.

8.Rozgrywki:

1/16 FINAŁU - 8 grup 5 - osobowych, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 4 osoby z grupy.

1/8 FINAŁU - 8 grup 4 - osobowych, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 2 osoby z grupy.

1/4 FINAŁU - 4 grupy 4 - osobowe, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 2 osoby z grupy.

1/2 FINAŁU - 2 grupy 4 osobowe, gra systemem każdy z każdym, awans uzyskują 2 osoby z grupy.

FINAŁ - 1 grupa 4 - osobowa, gra systemem każdy z każdym, z grupy wyłonionych zostaje 3 zwycięzców oraz nagroda pocieszenia za miejsce 4.

9. Pula nagród 2 000 000$ WG (Wirtualnej gotówki):
1 miejsce 800k WG
2 miejsce 600k WG
3 miejsce 400k WG
4 miejsce 200k WG
.

10.O kolejności w grupie decyduje ilość dużych pkt ( turniejowych). Za każdy wygrany mecz przyznawany jest 1 punkt turniejowy. W grupach, gdzie dwie lub trzy osoby będą miały tyle samo punktów turniejowych, będą liczone tzw. małe punkty, czyli punkty meczowe i ich suma będzie decydowała o awansie do dalszego etapu. W przypadku kiedy 2 osoby będą mieć tyle samo punktów meczowych (suma wygranych gier w meczu), o awansie decydować będzie wynik meczu bezpośredniego. W przypadku gdy nie zostaną wyłonieni zwycięzcy z powodu  otrzymania przez wszystkich graczy w grupie walkowerów, awans otrzymują w kolejności punktów turniejowych i meczowych osoby, które nie awansowały z innych grup.

11. Rozgrywki na makao będą przeprowadzane do 6 wygranych a na kościach do 3 wygranych (wynik na kościach będzie mnożony przez 2 w punktacji meczowej). W finale na makao mecze przeprowadzane będą do 10 wygranych natomiast na kościach do 5 wygranych (wynik na kościach w punktacji meczowej mnożony przez 2). Gramy na zasadach opisanych powyżej w regulaminie.

12. Odłączenie się od stolika daje przeciwnikowi jeden punkt meczowy jak by wygrał grę.

III.Inne Informacje.

1.Skargi na graczy lub/i obserwatorów kierujemy do sędziów, ewentualne skargi na sędziego należy zgłaszać organizatorowi turnieju.

2.W przypadku awarii serwera gra zostaje przełożona na inny termin z uwzględnieniem dotychczasowego stanu punktów.

3.W sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie głos zabierają organizatorzy lub/i sędziowie.

4.Ucieczka gracza ze stołu, w trakcie meczów planowanych jest jednoznaczna z walkowerem na rzecz przeciwnika po upływie 10 minut.

5. PROSIMY O CZĘSTE ORAZ UMIEJĘTNE KORZYSTANIE Z KALENDARIUM!!!

6. Walkowery mogą być rozgrywane za zgoda przeciwnika do godziny 23 w dniu planowanego spotkania.

7. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości graczy będzie rozpisany TERMINARZ ROZGRYWEK.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia - Organizatorzy: -)