Jesień
Kasza94
Klasyczny
Niebieski
Smok.z.Jamy
Turkusowo-zielony
wiosna
Zima
Po wybraniu stylu dodatkowo przeładuj stronę (F5)

Masters Cup 3

Wiadomości turniejowe

2010-02-13 12:28:22
Tabelka z parami

http://img69.imageshack.us/img69/8825/beztytuuass.jpg
2010-02-05 07:15:41
147 – Gizek
147 - !$nk.R!D3R!
147 - !$nk.R!D3R!
147 – MrVag
147 – MrVag
147 - Gizek
146 - !$nk.R!D3R!
146 – 2kg
146 - !$nk.R!D3R!
145 - !$nk.R!D3R!
144 - Wojtas_ISQ
143 - !$nk.R!d3R!
140 – 2kg
140 - !$nk.R!d3R!
140 - !$nk.R!d3R!
139 – ToJaJest
139 – tomtron5
139 - MrVag
138 – oooo_zal
138 - !$nk.R!d3R!
137 – Bask1973
137 - !Adams
137 - !Adams
136 – Bask1973
135 – Piaskers13
135 – MrVag
134 – Memus
133 - !$nk.R!D3R!
133 - !$nk.R!d3R!
133 – Drexel
133 - *AC*DC*
133 - Wojtas_ISQ
132 – mattistevens
132 – Drexel
132 – Drexel
131 – SEKIO_PL
131 – Tomekk_147
131 - 2kg
130 - Sentinel89
130 - Drexel
129 – MrVag
129 – Tomekk_147
129 – Gizek
129 – MrVag
129 - Drexel
128 – 2kg
128 – tomtron5
128 – katsuyu
128 – maharadza
128 – 2kg
128 - 2kg
127 - !DYKT@TOR!
127 - SEKIO_PL
125 – MrVag
125 - Wojtas_ISQ
124 – SEKIO_PL
124 – MrVag
124 – MrVag
124 - Wojtas_ISQ
123 – 2kg
122 – mpiwowski
122 - Wojtas_ISQ
122 – MeMuS
122 - !Adams
122 – MrVag
122 - Wojtas_ISQ
121 – 2kg
121 - Sentinel89
121 – SEKIO_PL
121 – gienio23
121 - Sentinel89
121 - !$nk.R!D3R!
121 – Gizek
121 - Wojtas_ISQ
121 - Wojtas_ISQ
120 - ^[(*)^(*)]^
120 - !$nk.R!D3R!
120 - Drexel
119 – MrVag
119 – 2kg
119 – 2kg
119 – 2kg
119 – ToJaJest
119 – SEKIO_PL
119 – MrVag
119 – MrVag
119 - MrVag
118 - Tomekk_147
118 - !$nk.R!d3R!
118 – Gizek
118 – MrVag
118 – MrVag
118 - MrVag
117 - !$nk.R!D3R!
117 - 2kg
116 - Tomekk_147
116 – M.Higgins
116 – SEKIO_PL
116 – maharadza
116 – SEKIO_PL
116 - 2kg
114 – M.Higgins
114 - MeMuS
113 - !$nk.R!d3R!
113 - Drexel
113 - Drexel
113 - Wojtas_ISQ
112 - !$nk.R!d3R!
112 - MrVag
111 - !$nk.R!D3R!
111 - Sentinel89
111 - !$nk.R!d3R!
111 - Sentinel89
111 - MrVag
110 – MrVag
110 - !$nk.R!D3R!
110 – MrVag
110 - !Adams
110 - gienio23
109 - ^[(*)^(*)]^
109 - Gizek
109 - Sentinel89
109 - !$NK.R!D3R!
109 - !$NK.R!D3R!
109 – MrVag
109 – Drexel
109 – MrVag
109 - MrVag
108 - Sentinel89
108 - !$nk.R!D3R!
108 - 82Bast
107 - !!MaRcIn
107 – MrVag
107 – MrVag
107 - ItWasEasy
107 – bask1973
107 – SEKIO_PL
107 – Wojtas_ISQ
107 – Wojtas_ISQ
107 - Drexel
106 - mpiwowski
106 - !$nk.R!D3R!
106 - tomtron5
105 – 92Bast
105 – MrVag
105 – d@v!d_18
105 – Ryjek1499
105 - !$nk.R!d3R!
105 - !$NK.R!D3R!
105 - Drexel
104 - !$nk.R!D3R!
104 - ItWasEasy
104 - Valdeck1969
104 - Gizek
103 - mpiwowski
103 - mpiwowski
103 - mpiwowski
103 - ^[(*)^(*)]^
103 - !Adams
102 – MrVag
102 - @kubu$@
102 - Sentinel89
102 – ToJaJest
102 – Valdeck1969
102 – mpiwowski
102 - MrVag
101 – M.Higgins
101 - Sentinel89
101 - !adams
101 - Wojtas_ISQ
101 - Wojtas_ISQ
101 - 2kg
100 - mpiwowski
100 - Tomekk_147
100 - mattistevens
100 - mpiwowski
100 – MrVag
100 – MrVag
2010-02-03 16:29:31
Od Axsasa.

Niedawno dosz?o do sytuacji w której powsta?o du?e zamieszania. Chodzi o mecz mi?dzy 17SnooKFuN17 (Kuba) a ^[(*)^(*)]^ (Tomek). Mecz si? zacz?? normalnie, bez problemu. Gracze rozmawiali jak starzy kumple. W 3 frejmie (pocz?tek, godz 13:15 ok) Tomek poprosi? Kub? o przerwanie meczu gdy? musi pilnie wyj?? o 14. Kuba odmówi?, ale by?em ?wi?cie przekonany, ?e ?artuje. Kiedy sko?czy? si? 4 frejm (trwa? ponad 30min!) by?a ju? 14. Tak wi?c zgodnie z zapowiedzi? Tomek zostawi? nick i poszed?. Kuba po 5 min zacz?? pisa?, ?e ma walkowera, ?e wygra?. Napisa?em, ?e doko?cz? pó?niej, ale Snook nadal, ?e wygra?. Wtedy powiedzia?em s?owa które spowodowa?y zamieszanie, oznajmi?em „dajmy mu 10 min”. Po prostu zignorowa?em jego s?owa my?l?c, ?e to ?art, a mówi?c „dajmy mu 10 min” mia?em na my?li opuszczenie sto?u (chcia?em co? zje??, jakby wróci? to z jedzeniem bym zaczeka?) a nie wygran?. Po 10 min, znowu Kubu? oznajmi?, ?e wygra? – zrozumia?em, ?e on na serio i nieumiej?tnie próbowa?em go przekona? do doko?czenia meczu. Z racji zirytowania (i g?odu – obiad styg?) odes?a?em go do seby – w ko?cu grupa któr? zarz?dza?. Da? Kubie wybór restart meczu lub kontynuacje. Wybra? kontynuacje (prowadzi? 3-1). Seba z racji braku wpisu w regulaminie dotycz?cego przerwania meczu, mia? pe?ne prawo do dowolnej interpretacji tej sytuacji. Zmiana w regulaminie nast?pi?a po decyzji Kuby, w celu jasnego sprecyzowania tej kwestii w przysz?o?ci. Dodam te? i? nie jestem g?ównym organizatorem jak w mc1 i mc2, my z Seb? jeste?my równorz?dnymi wspó?pracownikami i nie mam prawa kwestionowa? jego decyzji w sprawie jego grup (tym bardziej gracz), i oboj?tnie co powiem decyduj?ce zdanie w sprawie grup 1-4 ma Seba tak samo jak ja w sprawie grup 5-8.

Przepraszam za zamieszania.
2010-02-01 07:50:23
1 grupa: Bask1973, tomtron5, dasz_rad3, _danielma_, Axsas, ItWasEasy, safin1981, 92Bast, Miami_Beach, Koadfahsdf

2 grupa: 17SnooKFuN17, R@sper, 2kg, ^[(*)^(*)]^, Sineater20, Mirek, Lukasz_BARCA, marcin16782, jozin77, kowal4

3 grupa: GUS_HANSEN92, ToJaJest, mpiwowski, *maharadza*, VegetaSayian, rogerek20, LanceTS, *LuCkY_MaN*, es.te.o, zaspanet

4 grupa: Drexel, Gizek, Sekio_pl, Slawo_Fazi, oooo_zal, mattistevens, Swit_NDM, d@v!d_18, Ami_FLow, sergol20

5 grupa: Wojtas_ISQ, !$NK.R!d3r!, sharky1010, chino027, ArciMaFiola, MrVag, szatan1x, Niunia1717, M@rcello_, grzegorz1108

6 grupa: gienio23, Ryjek1499, Piaskers13, Tomek_147, TabE1, @KUBU$@, Exheniuque, ashoman, brkgry, zbyszekrossa

7 grupa: MeMuS, !Adams, !!MaRcIn. M.HIGGINS, 90518, MCZERNNIK, bb81miras, Valdeck1969, mentos2, Edge54

8 grupa: !DYKT@TOR!, Sentinel89, turkles99, pa?karz, Guaranesa88, kon7741, *AC*DC*, kepal, mat66, Eldo.nt

Masters Cup 3

od 2010-02-01 12:00:00 do 2010-03-01 12:00:00

3 edycja turnieju Masters Cup. Nowy snooker - stó? ma?y. Mecze gramy w pokoju Masters Room League (dodajcie si? do cz?onków).

Maile do organizatorów:

axsas - artur.sob@gmail.com - grupy 5-8
seba19772 - masters_room@o2.pl - grupy 1-4

Na maile te wysy?amy wyniki meczów, gdy jest s?dzia to tylko on wysy?a wynik, w przypadku braku s?dziego wynik wysy?aj? obaj gracze (da si? sprawdzi? wynik, wi?c prosz? bez oszustw). Wysy?amy te? opis spornych sytuacji zilustrowanych wyra?nym screenem.

Info o breakach s?a? na artur.sob@gmail.com

Szczegó?y w regulaminie.

Trwa nabór na s?dziego. Wymagania:
- konto VIP - obserwowanie kilku sto?ów
- du?o czasu
- s?dzia mo?e gra? w turnieju, warunek jest jeden - nie mo?e s?dziowa? meczy w grupie w której gra.
Organizatorzy:
axsas - GG:4686729
seba19772 - GG:5319778

Regulamin

I Zapisy.

1. W zapisach mog? bra? udzia? osoby z ponad 100 grami na nowym snookerze w pokojach publicznych.
2. O zapisach decyduje organizator, wszelkie uwagi prosz? kierowa? do niego.
3. Podczas zapisywania si? gracze proszeni s? o podawanie autentycznych danych, pomo?e nam to w przysz?o?ci w prowadzeniu turnieju.
4. Kolejno?? zapisów nie ma nic wspólnego z wygl?dem tabeli. Zawodników rozstawiamy na podstawie przede wszystkim break-ów (dopiero potem ranking).

II Rozgrywka.

1. 1 Faza Grupowa - 8 grup po 8 graczy w ka?dej (przy ka?dej kolejnej zapisanej 8 graczy do grupy zostanie dopisana 1 osoba), do kolejnej rundy awansuje 4 graczy z grupy. Ka?dy mecz gramy do 4 wygranych frejmów. Czas trwania rundy +/- 12 dni. Mecz trzeba rozegra? w jednej sesji z ewentualnie 1 przerw? (maximum 5 minut). Jest jednak odst?pstwo od tej regu?y. Mecz mo?na przerwa? i doko?czy? w terminie pó?niejszym, ale za wyra?n? aprobat? obu graczy.
2. 1/16 turnieju - Na podstawie waszych dokona? w fazie grupowej zrobimy zestawienie najlepszych graczy (Dokonania - wygrane mecze i wygrane frejmy) i na tym zestawieniu oraz na podstawie miejsc zaj?tych w grupie b?dziemy budowa? rozstawienie w 1/32 turnieju (Po awansie z 1 rundy gracz, który zaj?? 1 miejsce i mia? najlepszy bilans wygranych meczów i frejmów w?ród wszystkich zwyci?zców grup zostanie najwy?ej sklasyfikowany i zagra z najgorszym z 4 miejsca). W tej rundzie nie ma ju? grup, rywal b?dzie tylko jeden. Gramy do 6 wygranych frejmów. Macie 3 dni na rozegranie meczu. Od tego momentu ka?dy mecz turnieju b?dzie s?dziowany, wi?c prosz? powiadomi? s?dziów o tym kiedy mecz gracie. Kontakt b?dzie podany. Mecz mo?na rozegra? w 2 sesjach.
3. 1/8 turnieju - Gramy do 7 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu.Mecz mo?na rozegra? w 3 sesjach.
4. ?wier?fina? - Gramy do 8 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 3 sesjach.
5. Pó?fina? - Gramy do 9 wygranych frejmów. 3 dni na rozegranie meczu. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
6. Mecz o 3 miejsce - Gramy do 10 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
7. Fina? - Gramy do 11 wygranych frejmów. Termin ustalamy z graczami. Mecz mo?na rozegra? w 4 sesjach.
8. Terminy podane tutaj mog? si? zmieni? w trakcie turnieju.
9. Mecze gramy w pokoju Masters Room League


III Ustawienia sto?u.

1. Nie ma sztywnych ustawie?. Nie mog? by? tylko mniejsze ni? 30 sek na ruch i 10 min na gr?. Wszystko ustalcie ze sob?.
2. Od 1/16 sto?y tworzy s?dzia z czasem jaki ustalili gracze.

IV Zasady zachowania na stole.

1. Obserwatorzy proszeni s? o nie komentowanie zagra? graczy je?li oni sobie tego nie ?ycz?.
2. Obra?anie przez obserwatora b?dzie skutkowa?o wydaleniem z pokoju na czas trwania turnieju. Gracz turniejowy za obra?anie rywala przegrywa mecz walkowerem, przy drugiej takiej sytuacji zostanie zdyskwalifikowany.
3. Prosz? nie gratulowa? ani przed ko?cem frejmu, ani przed ko?cem meczu. Gratulacj? prosz? sk?ada? dopiero po ich autentycznym zako?czeniu (komunikat systemowy)
4. Na przekle?stwa przy nieudanym wbiciu b?dziemy przymyka? oko, ale w granicach rozs?dku.
5. Celowe przed?u?anie gry przy grze bez limitu czasu b?dzie skutkowa?o zmian? stoliku na taki z limitem czasowym.
6. Podczas partii snookera nakazuje si? by okno z gr? trzymane by?o na wierzchu, aby zapobiec sytuacji, gdzie bila bia?a po stycznej zostaje przeniesiona w pole D, co jest b??dem gry. Je?li jednak komu? przytrafi si? taki przypadek to rywal decyduje o tym co ma zrobi? ten co spowodowa? przesuni?cie bili i albo pozwala na kontynuacj? gry, albo nakazuje wbicie bia?ej do kieszeni, w celu oddania kija. W takich przypadkach nale?y robi? zrzuty ekranu, zachowa? je i przes?a? na ?yczenie organizatora na jego e-mail. Maile podamy jak zacznie si? turniej. (Dzi?kuje !Adams za zwrócenie na to uwagi)
7. Kategorycznie zabronione jest zamykanie stolików podczas gry.
8. Ucieczka = dyskwalifikacja i ban

V Nagrody.

1. Z racji, i? ca?y czas pula ro?nie, nie jeste?my w stanie stwierdzi? obecnie jak wysoka b?dzie.
2. 40% puli dostaje najlepszy gracz,
20% za drugie miejsce,
12% za trzecie miejsce,
8% za czwarte miejsce,
2,5 % dla pozosta?ych ?wier?finalistów,
2,5% dla gracza który wbije najwi?cej breaków powy?ej 100,
7,5 % za maxy (1 max p?atny 147 tys), 7,5% powinno starczy? a nadmiar kasy do tego z 1 miejsca